cz vlajka     uk vlajka
  HOME |   O SPOLEČNOSTI |   ZPRÁVY |   KONTAKTY |   KE STAŽENÍ |
 
     PRODUKTY
Column PC 01 50_500 LDSPump PP03 BGSeparlab je česká společnost zabývající se vývojem a výrobou v oboru preparativní kapalinové chromatografie a příbuzných metod. Byla založena v lednu 2010, ale využívá dvacetiletých zkušenosti svých pracovníkù v oboru. Nabízí optimální řešení jak pro laboratoře tak pro výrobní provozy, kde je třeba izolace nebo čištění rùzných sloučenin:
Laboratorní preparativní chromatografy
Systémy pro provozní preparativní chromatografii
HPLC a MPLC kolony pro laboratorní aplikace
Vysokotlaké a středotlaké kolony pro prùmyslové separace
Vysokotlaká bezpulsní pístová a membránová čerpadla
Vícekanálové fotometrické detektory pro PLC
Monitory pH, vodivosti, teploty, tlaku a prùtoku
Gradientové mixery, sběrače frakcí, termostatování kolon
Software pro řízení, monitorování a vyhodnocení procesu
Rekonstrukce a modernizace starších zařízení
Poradenství a ověřování strategií separace

Kontaktujte naše specialisty pro další informace a bezkonkurenčnì cenové nabídky!